CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ KESİNLEŞTİ


YSK kararını verdi.

26 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6271 Numaralı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun geçici 1. maddesinde 11. cumhurbaşkanlığı görev süresinin 7 yıl olduğuna hükmedilmiştir.

 

 

Kurulumuz Başkanlığı’na yapılan başvurularda seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin 1 yıldan önce uygulanamayacağından hareketle yukarıda bahsedilen 6271 numaralı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun geçici 1. maddesinde yer alan hükmün uygulanamayacağı iddia edilerek kurulumuzdan seçim takviminin açıklanması ve yürürlükte olan Anayasa hükümleri uyarınca 12. Cumhurbaşkanı seçimlerinin 28 Ağustos 2012 tarihine kadar yapılarak sonuçlandırılması istenmiştir.

 

GEREĞİ KONUŞULUP DÜŞÜNÜLDÜ

Anayasamızın 21 Ekim 2007 tarihindeki halkoylamasıyla kabul edilen 5678 sayılı Kanunun 4. maddesiyle değiştirilen 101. maddesinin ilk iki fıkrasında “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” hükmü yer almaktadır

 

102.maddenin ilk fıkrasına göre de “Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.”

 

“Seçme, Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Hakları” başlıklı 67. maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm gereğince “seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.”

 

28 Ağustos 2007 tarih ve 26627 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28 Ağustos 2007 tarih ve 898 sayılı ve TBMM kararına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 28/8/2007 tarihli 6 ncı Birleşiminde, Kayseri Milletvekili Abdullah GÜL (339) oy ile Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

 

26 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6271 Numaralı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun geçici 1. maddesinde 11. cumhurbaşkanlığı görev süresinin 7 yıl olduğuna hükmedilmiştir.

 

26 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6271 Numaralı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun geçici 1. maddesinde yer alan düzenleme Anayasanın 67.maddesi çerçevesinde bir seçim kanunu değişikliğidir ve 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz.

 

11. cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin uygulanabilecek hüküm Anayasa’nın 101. maddesinde yer alan hükümlerdir.

 

SONUÇ

“11. cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin uygulanabilecek hüküm Anayasanın 101. maddesinde yer alan hükümdür” kararından hareketle;

 

1) 26 Ocak 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6271 Numaralı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun geçici 1. maddesinde yer alan düzenleme Anayasanın 67.maddesi çerçevesinde bir seçim kanunu değişikliği olduğundan 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamamasına;

2) 11.Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin 5 yıl olduğuna ve 28 Ağustos 2012 tarihinde sona ermesine;

 

3) Anayasanın 102. maddesinde hükümler gereğince 12. cumhurbaşkanı seçiminin 11.cumhurbaşkanının görev süresi dolmasından önceki altmış gün içinde tamamlanması gerektiğinden seçim sürecinin 28 Haziran 2012 tarihinde başlamasına;

 

4) Bu doğrultuda 12. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 19 Ağustos 2012 tarihinde, ikinci turunun 26 Ağustos 2012 yapılmasına ve seçim takvimiyle ilgili diğer hususların bilahare Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesine

 

 

KARAR VERİLMİŞTİR.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

{fcomment}

Facebook yorumları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir