Mustafa Süs

YANLIŞ KİŞİYE SORULAN ADRES

Aralık 20
21:31 2012
Paylaş

YANLIŞ KİŞİYE SORULAN ADRES

Kime adres sorduysam
Ben de yabancısıyım bu şehrin, dediler
Kimse içinde yaşadığı şehri bilmez mi?
Bilmediler
Bilemeyecekler
İçimde yaşadığı halde 
Kendimden bihaber
Kendinden habersizdin sen de!
Şehir şehir yağdıkça toprağa
Toprak da nefessiz
Şehir de bensiz kaldı
Ben şehirindendim
İçinden hatta
Adres sormasınlar diye
Seni sormasınlar diye
Beni bilmesinler diye
Bir çok maskeler edindim
Takmayı her unuttuğumda takıldı peşime yabaniler
Haramiler
Talan ettiler içimdeki şehri
Yalan ettiler içimdeki seni
Küfürler savurdular
Yokmuşum gibi davranmama
Yoklarmış gibi davranmama
Yoklardı
Vardım ama ben
Yalın ayak bir şehre ilk ayak bastığımdan beri vardım
Yalındı şehir
Aklımdaydı
Aklına düştüğüm zamandı
Aklımdan düştüğün zaman
Şehir adres soranlarla doluyken
Ben şehir doluyken
Şehir sen doluyken yittim
Kimsenin bulamayacağı bir yerde yittim
Kendiliğimden
Kendimin bildiği bir yerde yittim
Kendimi buldular bir ara
Bulduklarını sanarak
İşte ben
O zaman yittim!

Şaşkın kelimeler

YORUM

ŞAŞKIN KELİMELER

Gazeteler

Aylık Arşiv