Mustafa Süs

SUÇA İŞTİRAK

Şubat 10
12:19 2016
Paylaş

SUÇA İŞTİRAK
Kim akşamın dırdıbıklığına kendini kaptırmadan geceye gark olur ki?
Akşam, onca devinimiyle çöker yorgun ve kaygılı omuzların yük altında ezilen yanına!
Efsunlanmadan kendine paha biçenlerin sarhoşluğuna da aldanmaz gece!
Akşamın elleri havaya kaldırma iksiri vardır denizin çalkantılı zamanlarında
Göz gözü görmezden gelir, toz dumandır yaklaşır rüzgârda uçuşan saçlara!
Yaprağı bile kımıldamadan lök gibi duran ağacın gölgesinde umut biriktirenleri
Savurur akşam, gecenin muhal goğsuklarına!
Duaların kabullenmemesi uzatılan elleri
Kimsenin suçuna iştirak etmeyişimizdendir!
M’S

YORUM

ŞAŞKIN KELİMELER

Gazeteler

Aylık Arşiv