Mustafa Süs

İÇE YARALAR!

Ekim 27
08:06 2016
Paylaş

İÇE YARALAR!
Kimi derin yaralar
Kabuk bağlar hemen
Görür de hâlden anlayan biri
Dokunur diye!
İçten içe kanamaya başlar sonra!
İçe yaradır artık!
Kimse bilmez!
Gözde,
Yüzde,
Sözde dolaşır bazen
Kimse gene bilmez!
Bilen,
Bildiğini sanan
Ama ne yaman yanılmıştır!
Tarlasını satarken
Yediği kazığı düşünür bir köylü
Tarlayı satmaya mecbur eden
Hayırsız evladını düşündüğünü
Kimse bilmesin ister!
Söze gelmez
Göze gelmez
Yüze gelmez!
Sözden düşer
Gözden düşer
Özden düşer
İçten içe kanar
İçe kanar
Derin yaralar!
Kimi yara görür yaralanır
Kimi yaranın etrafında dolanır
Kiminin de
Yarası kınında
Yaraya sevdalanır!
M’S

YORUM

ŞAŞKIN KELİMELER

Gazeteler

Aylık Arşiv