Mustafa Süs

HUNİSİZ DELİLERDİK BİZ

Aralık 26
13:45 2012
Paylaş

HUNİSİZ DELİLERDİK BİZ

Biz başında hunisi olmayan delilerdik
Delillendirmemizi istediklerinde delirdik en çok
Neyine küfredeceksin ki?
Deli olduğunu ispat et diyenin?
Deliydik biz
Güya!

Deliliğin peşinde sürüklendik
Sürükledik de bir çok duygumuzu
Soranlara
Sorduğuna pişman etme pahasına deliyim dedik
Allah’a inanmamanın karizmasına sığınan ateistler gibiydik
Deliliğe vurup ön plana çıkartıyorduk havasını
Oysa hava parası ödemeyi ihmal etmemiştik
Neyse verelim
Ödeyelim ne kadar bedeli varsa dedik!
Delillendiremedik de
Vazgeçmedik de ispat isteyenlere küfretmekten
Hunisiz delilerdik biz
Maskesizliğne atıfta bulunanlara inanmayacak kadar aklıbaşında!
Maskemizi gözlerine sokacak
Yakınlaştıkça gözlerini kamaştıracak kadar deliydik
Delilere öykündük ama,
Bir akıl hastanesinin önünden geçmeyi de yediremedik kendimize
Yalandandı deliliğimiz
Delirdiğimiz de!
Neyimize inansın ki insanlar
Yalnızlığımız da yalandı halbuki
İnanırlar zannettik
Zannetmekle kalmayıp
Mazhar Osman’a girişimizi yaptırmakla tehdit edenlerin yanında;
Sıvışmak düştü bize!

Şaşkın Kelimeler

YORUM

ŞAŞKIN KELİMELER

Gazeteler

Aylık Arşiv