Mustafa Süs

ENTEL KEMALİSTLER

Kasım 18
20:39 2016
Paylaş

ENTEL KEMALİSTLER
Okumuş da okumuş diploması var birkaç tane hem de
Tedaviye muhtaç bir sürü siyah nokta var beyninde
Kör gözüm parmağına işi gücü İslâm’a hakaret ve nifak
Ebu Cahil görse bunları şaşırır kalır eder kendini infilak
Mesele Müslüman olunca Yahudilerle bile girerler kol kola
Bin dereden su getirsen bile gelmezler hiçbir şekilde yola
Kendilerine verilsin isterler sadece her türlü özgürlüğü
Başkasına kaptırmak istemezler hiçbir şekilde öküzlüğü
Karşı çıkmazlar gavur adetlerine güya adları müslüman
Fuhuş, içki, kumar, ahlaksızlık yaşam biçimi her zaman
Hayra hizmet ettikleri görülmemiştir bu sırtlan sürüsünün
Memlekete zerre faydası olmamış ne dirisinin ne ölüsünün
Rakı balık, karı kız, bar disko dedin mi akan sular durur
Kur’an, sünnet, din, iman dersen kuduz köpek gibi kudurur
İki kıçı kırık kitap okuyup kendilerini bir halt sanarak bakarlar tepeden
Çift süren atlara takılan gözlüğü takıp gözlerine biterler hepten
Memleket işgal edilince itin kıçına sokup kafayı delik ararlar kaçacak
O beyinle sanırlar sadece kendileri bu dünyaya ışık saçacak
Kendilerinden bir halt olmayacağını görüp ölülerden medet umarlar
Alkolün de etkisiyle beyin error verir ellisine varmadan bunarlar!
Mustafa SÜS

YORUM

ŞAŞKIN KELİMELER

Gazeteler

Aylık Arşiv