Mustafa Süs

ALİ

Şubat 03
10:51 2015
Paylaş
 • ALİ
  Zırnık koklatmazdı soğuğundan kimseye
  Yüzünden önce gülerdi yüreği
  Kim düşecek olsa yere
  Sererdi düşmeden kendini
  Sövüp sayardı isyan eden herkese
  Asilik isyankâr olmak değildi ona göre
  Yeterince kaderci
  Gereğinden fazla çelişkili yaşardı hayatı
  Yıldızları indirip yere, başıboş hayaller kurmaz
  Seyrederdi
  Seyre dalardı yalnızca
  Ay ondan habersiz doğmazdı meselâ
  Görmek istemezdi güneşin yakan yüzünü
  Kimi kimsesi yoktu
  Bakmayın başının kalabalık olmasına
  Kimseyi kendisi gibi zannetmez
  Kimseye gönül vermezdi
  Alabildiğine fakir
  Verebildiğince zengindi
  Kendi kendinin tek yumurta ikizi gibiydi
  Kendinden başka herkeste kalırdı izi
  Düştüğünde etrafa bakmayı unutalı
  Etrafa bakardı düşen var mı diye
  Yolunda gitmeyenler düşerdi
  Özünden
  Gözünden
  Sözünden düşerdi
  Sürekli kıyılarda gezer
  Süzerdi etrafı
  Kendine yar olamayanların
  Başkalarına yar olmaya çalışmalarına kulak verir
  Kendinden başkasına sağırdı kulakları
  Sevmeli derdi
  Çok sevmeli
  Yaşayan ölüleri
  Yaşarken sevmeli
  Severdi de
  Koşaradım sever
  Giderdi indirip yelkenleri
  Ardına bakmazdı giderken
  Bilirdi limanlar tenha
  Kalanlar suratsız
  Ölürdü günün ardından Ali
  Ölünce kan gelirdi benzine
  Yaşarken takatsiz
  M’S

YORUM

ŞAŞKIN KELİMELER

Gazeteler

Aylık Arşiv