Mustafa Süs

KARMA EĞİTİM EN ÇOK KADINLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR (Köşe Yazısı)

Mart 10
18:40 2015
Paylaş

KARMA EĞİTİM EN ÇOK KADINLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR (Köşe Yazısı)
Cumhuriyet kurulduğunda, Osmanlı mirası birden reddedilmemişti.
Her ne kadar o dönemde “ani ve iradi bir İnkılap” yani, İnkılap yapılırken ani ve güçlü karar verilmesi gerekir, denilse de; halkın tepkisinden, infial oluşmasından korkulmuş, muhalif sesler yavaş yavaş bastırılmış ardından kararlar alınmıştı.
Alınan kararlarda etkili olan en önemli şey, açıkça konuşulmasa bile, İslam Dininden arınmak, halkı da arındırmaktır.
Buna kılıf da bulunmuş, dini değerlerin Padişah sözü veya emri gibi algılanması sağlanmış, dini inançların hepsine birden hurafe denilmiş, artık batı medeniyetinin baz alınacağı söylenmiştir.
Oysa herkes de biliyordu ki o zamanlar, batı medeniyetinin gelişmesi sürecinde, İslam dini ve İslam âlimlerinin eserleri referans alınmıştı.
Cumhuriyeti kuranlar, öyle ince hesaplar yapmışlar ki;
Biz İslam’ı reddetmiyoruz aksin, ‘geri kalan’ toplumu yüceltmeye çalışıyoruz, demişlerdir.
Ve işin en kötü yanı, dine uygun ne varsa hepsini reddetmişler, dine aykırı ne varsa hepsini de kabul etmişlerdir.
“Karma Eğitim” de bu gelişmelerden nasibini almıştır.
İslam dini, karma eğitim yönünde referans teşkil etmiş olsaydı, karma eğitimin çocukların gelişimine olumlu yönde katkıda bulunacağı söylenmiş olsaydı, emin olun ki, şu an karma eğitim değil, kızlar ve erkekler farklı okullarda eğitim görüyor olacaklardı.
İşin bilimsel mantığı açıklanmamıştır. Ki olmayan mantığı hangi mantıksızlıkla açıklayabilirsiniz?
Çocukların “kişiliklerinin oturma” ve “karakterlerinin oluşma” çağında aynı okullarda, aynı sınıflarda ve hatta aynı sıralarda eğitim almasının ne bilimsel, ne mantıksal, ne ahlaki hiçbir tutar yanı yoktur.
Ki bu konuda elin gavuru ne diyor:
Yıllardır tartışılan “karma eğitim yararlı mı değil mi” sorusuna İngiltere’nin en ünlü okullarından St. Mary Lisesi’nin müdüründen yorum geldi: “Karma eğitim genç kızlara zarar veriyor.” Frances King, karma eğitimin özellikle buluğ çağında genç kızların kendilerine daha az güvenmesine neden olarak akademik kariyerlerine zarar verdiğini söyledi. İngiliz Times gazetesine konuşan King şunları kaydetti: “Buluğ çağı özellikle kızların kariyerleri için ilk adımlarını atmaya başladıkları okul yıllarında kendilerine güvenlerinin daha az olmasına sebep oluyor. Son derece kırılgan bir yapıları oluyor. Ve karma eğitim onları bu en zor zamanlarında çok sert bir şekilde yaralıyor.” (Sabah: 2 Mayıs 2007)
 
Bunu 90 yıllık eğitim sürecinde gördük. Ülkemizden dünya çapında ne bir bilim adamı çıkmış ne de bilime yön verecek buluşlar yapılmıştır.
İbn-i Haldun’un;
“İdbara düşen (geri kalan) milletler, ikbaldeki milletleri maymunca taklit ederler.” Dediği gibi, batıyı maymunca taklit etmiş, batının karma eğitimini, bizim değerlerimize ters düştüğü halde kabul etmişiz.
Olaya basit bir pencereden bakarsak;
Karma eğitim gören öğrencilerin aynı sınıflarda ders görmesinin yanlışlığına, Freudsal bir bakış açısıyla bakmadan da dikkat çekebiliriz.
Kısaca, aynı ortamda eğitim gören kızlar ve erkekler dikkatlerini derse veremezler! Bunun aksini iddia edenlerin niyetleri de sorgulanmalıdır.
Karma eğitim, karakterleri oturma çağında olan çocukların ve gençlerin, özellikle ortaokul ve lise yıllarında ve hatta üniversitede uygulanması abesle iştigaldir.
Günümüzde, iletişim araçları bu kadar yaygınken, ayrı eğitim verilmesi çocukların gelişmesine ne gibi katkıda bulunabilir? Diye soracak olanlara da;
Ders anında, ders anlatan hocanın yaptığı çok basit bir hatayı bile düşünerek derse kendisini veremeyen ergen çocuklar; kızlı erkekli ortamlarda, dersten tamamen kopmaları çok normaldir. İletişim araçlarının da etkisiyle oluşturulan samimi diyalogların derste devam etmesinin önüne geçebilene aşk olsun. Eğitimde kopuş ve çöküş karma eğitimle daha da hızlanmaktadır.
Kimse karnından konuşmasın, dine uygun olan her şeyin yasaklanmasıdır karma eğitim. Dinin derdi de, Allah’ın kullarını ayırmak değil, bir arada eğitim görmelerinin sakıncalarını ortaya koyup, insanların sağlam ve kalıcı bilgiler edinmesini sağlamaktır.
Ellerinden gelse, namazı da aynı ortamda kıldıracak olanların çizdiği istikametten gitmek, çocuklarımızın ve ülkemizin geride kalmasını sağlamakla eş değerdedir.
Son olarak yapılan araştırmaları açıp baktığınızda, karma eğitim alan okulların başarısı, ayrı eğitim verilen okulların başarısından daha düşüktür.
https://twitter.com/saskinkelimeler
https://www.facebook.com/cayvarmi

YORUM

ŞAŞKIN KELİMELER

Gazeteler

Aylık Arşiv