Mustafa Süs

İRFAN VE BİLGİ (Deneme)

Ocak 12
16:29 2020
Paylaş

 

İRFAN VE BİLGİ (Deneme)
Aynştayın(Einstein)’den fiziği daha iyi bilenler vardı. Bunlardan en önemlisi Max Planck idi.
Lâkin hakikate ulaşmak, bilginin ötesindeydi.
Aynştayın marifet sahibiydi yani Allah vergisi yetenekle hareket ediyordu ki kütle-enerji ilişkisini diğer fizik bilenlerden daha iyi tasavvur etmişti. Diyor Alev Alatlı.
Dünyanın gidişatını değiştiren, dünyaya yön veren kim varsa dikkat edin hepsinin kalp gözü açıktı. Bilgi yeterli değildi gidişata yön vermek için.
Düşünün hangi fizikçi karadan gemileri yürütmeyi göze alabilirdi ki?
Aynştayın’dan bizim köye hızlı bir yolculuk yapalım mı? Yapalım bence, bizim köy önemli.
Öyle bir köyde yetiştiğim için hep gurur duymuşumdur. Hayatı teorik yollardan değil pratik yapa yapa, başıma vura vura öğretti bana köyüm…
Hiç unutmam ben çocukkene anlatılan yaşanmış bir hikaye vardı.
Bir zaman Almanya’da yaşayıp köyüne yeniden dönen, köylüyü beğenmeyip bohem bir hayat yaşayan ama köylülerle girdiği herhangi bir ilişki sonucunda da sürekli kavga eden, kavga etmekle kalmayıp her türlü hakareti, aşağılamayı kendine hak gören bir adam varmış(dı). Ve bu adamdaki kibir, gurur, ihtiras köylüleri bıktırmış…
Köyde o adama ‘ahlaksız’ derlermiş, ahlaksız yani geçimsiz anlamında…
Birgün evine gene bizim köyden ilkokul bile okumayan, mektep medrese görmemiş ama ilim ehlinin dizinin dibine oturup rahley-i tedrisattan geçen bir emmi misafir olmuş.
Bu kibir ehli ev sahibi övünmek için misafire odasındaki kitapları göstermiş ve demiş ki,
Şu gördüğün kitaplar var ya, işte ben onların hepsini okudum…
İrfan sahibi misafir emmi de cevaben,
O kadar kitap okuyacağına on sayfalık ahlak kitabı okusaydın yeterdi be komşum…
M’S

YORUM

ŞAŞKIN KELİMELER

Gazeteler

Aylık Arşiv