M'S

KADEM BAŞKANI’NIN SORULARIMIZA VERDİĞİ CEVAPLAR (TÜDP)

Ocak 20
09:13 2020

KADEM BAŞKANI’NIN SORULARIMIZA VERDİĞİ CEVAPLAR (TÜDP)

Türkiye Düşünce Platformu üyeleri olarak KADEM Başkanı Saliha OKUR’a yönelttiğimiz sorulara verdiği cevapları içeren dosyayı paylaştım, biz de bir öneride bulunmuştuk, 3. maddede bizim önerimize de cevap vermiş Saliha Hanım…

Değerlendirme siz değerli okurlarımızın…

 

3.İstanbul Sözleşmesine alternatif olarak, yerli ve millî, geleneklerimize ve en önemlisi
İslam’a uygun Batı dayatmasından uzak (sapkınlığı şiar edinmişler hariç geniş katılımın
olabileceği) bir metin oluşturup dolaşıma sokup kamuoyu oluştursak belki uygulamaya
koyacak bir yiğit çıkar, ne dersiniz? (Mustafa Süs)

AÇIKLAMA: Söz konusu sözleşmen Avrupa Konseyi tarafından kaleme alınmış kadına
yönelik şiddetle topyekün mücadeleyi amaç edinen ve taraf devletlere, kendi iç hukuklarını
şiddetle mücadele etmeye matuf kanunlar oluşturmasını tavsiye eden uluslararası bir çerçeve
metindir. Bilindiği üzere uluslararası sözleşmeler tek bir milletin örf ve kültürüne göre kaleme
alınmadığından, bütünüyle o kültürün dinamiklerini içermez. Nitekim Türkiye’nin taraf
olduğu pek çok Uluslararası sözleşme gibi söz konusu sözleşme de bu açıdan
değerlendirilmelidir.
Ancak elbette bu sözleşme de imza konulan pek çok sözleşme gibi alternatifsiz bir metin
değildir. Ancak, sözgelimi ülkemizdeki STK’lar, şiddeti önlemeye dair yeni bir metin kaleme
alsalar, söz konusu yeni metnin Uluslararası hukukta bir karşılığı olacak mı? Bu da ayrı bir
mesele olarak karşımızda durmaktadır.

Yazının tamamına linkteki dosyadan erişebilirsiniz…

 

TÜRKİYE DÜŞÜNCE PLATFORMU (20.01.2020)-dönüştürüldü (3)

PAYLAŞ

Yorum

ŞAŞKIN KELİMELER

Gazeteler

Aylık Arşiv