M'S

BATAR

Eylül 11
22:26 2017

Sokul koynuna düş bilmez satırların
Kalbi mi olurmuş deme
Kelimeler kırılır sonra
Ve batar dimağına
En kesif haliyle!
Yara açmadan
Kanatmadan
Dağılmadan
Darılmadan
Batar!
M’S

PAYLAŞ

Yorum

Gazeteler

Şaşkın Kelimeler